Bedøm din ejendomsmægler

Boligtype:
Boligens adresse:
Dato for boligsalg:
Kommune:
Mæglers navn:
Vælg kommune ovenfor
Giv en bedømmelse med tallene 1-5 ud fra hvad du mener:
5 Yderst tilfreds   4 Mere end tilfreds   3 Tilfreds   2 Mindre end tilfreds   1 Helt utilfredsstillende
Mæglers professionalisme og ærlighed
Mæglers salgsevner
Mæglers markedsføring af bolig
Samlede omkostninger, særligt salær
Mæglers lokalkendskab
Bemærkninger, max. 60 ord
Positiv:
Kritisk:
Dit navn:
Din e-mail adresse:
  • Salgsvurdering

  • Gavekort